til startsiden

 

Om oss
Programmet
Demo
Fjernhjelp
Kontakt

Programmet PAN-Skog

Å lage en god skogbruksplan er en betydelig investering. Verdien av en tradisjonell, statisk skogbruksplan forringes imidlertid raskt. PAN forlenger planens levetid og reduserer dermed kostnadene ved planarbeidet.

Med PAN kan du:

  • Redigere kart og plandata
  • Foreta årlig framskrivning av alder og tilvekst
  • Legge til og endre behandlingsforslag og miljøinformasjon
  • Skrive ut kart og plandata
  • Få en effektiv operativ planlegging (årsplan og flerårsplan).

PAN leveres med skogbruksplandata og kart ferdig til bruk. Alle digitale skogbruksplaner (planer utarbeidet etter 1996 - 1997) kan legges inn i PAN. Eldre skogbruksplaner krever noe tilrettelegging av data. Ta kontakt med ditt takstfirma.

Kart og tabeller er tett integrert. Ulike skjermbilder velges ved hjelp av oversiktelige menyfliker. Dette gir et skjermbilde med rask respons. Mange ulike temakart (også med ortofoto) gir deg en rask oversikt over skogtilstanden. Ved hjelp av GPS kan du få en rask og presis oppdatering av bestandskart etter avvirkning.

Flerplan

I tillegg til den tradisjonelle en-plan versjonen som leveres til enkeltskogeiere kan PAN også leveres som fler-plan versjon til skogbruksledere, skogbrukssjefer (i kommunene) og skogbestyrere.

I PAN Flerplan er det mulig å laste inn alle kart og taksdata for en hel områdetakst. I tillegg til de funksjonene som finnes i en-plan versjonen er det mulig å utføre søk uavhengig av eiendomsgrenser. Dette gir en rask og effektiv oversikt over skogtilstanden - både hos enkelteiere - og for hele områdetaksten.

Sammen med bruk av PDA / GPS er dette et svært effektivt verktøy for skogbrukssjefer og skogbruksledere eller andre med ansvar for drift av flere eiendommer.

(Klikk på skjermbildene til høyre for å vise større versjon)

Klikk på bildet for større versjon
Oversikt
Klikk på bildet for større versjon
Kart hogstklasser
Klikk på bildet for større versjon
Kart alder
Klikk på bildet for større versjon
Innstillinger
 

www.panskog.no © PAN skog AS --- design: Spindelvev web-design